قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک

قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک

قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک یکی از رایج ترین انواع قفسه بندی فلزی جهت چیدمان انبار های کوچک کالا و تجهیزات میباشد . برپایی این نوع قفسه بندی انباری ساده بوده و کاربردهای فراوانی دارد .امکان بارگزاری کالا ها فقط به صورت دستی در این نوع قفسه بندی فلزی وجود داشته و جهت انبار های با کالاهای سبک وزن مناسب میباشد .صنایع قفسه بندی شلف سازان فروشنده و مجری بهترین انواع قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک میباشد

عنوان دسته بندی: قفسه بندی فلزی انباری
قفسه بندی پیچ‌ و‌مهره‌ ای یکی از پرکاربرترین نوع قفسه‌ بندی فلزی در ایران میباشد که به‌ دلیل سادگی و مقاومت بالا مورد استفاده بسیاری از مشاغل و ادارات و فروشگاه ها و مراکز آموزشی می‌باشد. قفسه بندی پیچ و مهره ای از نبشی و پانل صحفه که به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر وصل می گردد.قفسه بندی پیچ‌ و‌مهره‌ ای سبک دارای ابعاد استاندارد به طول‌های و70و80و95 سانتی‌متر  عرض‌های 20و30و40و50و60 سانتی‌متر و ارتفاع‌های 2و2.5و3‌متر در تعداد طبقه دلخواه موجود می‌باشد.تعداد طبقات بیشتر و ضخامت های صحفه بیشتر با توجه به سفارش مشتری موجود می باشد.سفارش بالای 100 عدد در 4 رنگ اصلی تهیه می شود.
 
قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین مزیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
  •  امکان خرید این قفسه ها در ارتفاع دلخواه
  •  نصب ساده و سریع
  •  دسترسی ساده تر به کالاها
  •  امکان سرهم کردن و تفکیک ساده قفسه
  • دارای کیفیت برتر

 

لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای سبک بهمن ماه 1402:

 

ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 25 سانتی متر 0/6 mm 999/350
2 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/148/000
3 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm 1/303/000
4 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 980/000
5 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/130/000
6 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/290/000
7 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm 1/446/800
8 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/608/000
9 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/999/000
10 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/200/000
11 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/8 mm 950/000
12 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm 1/106/000
13 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/262/000
14 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/8 mm 1/550/000
15 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 1/560/000
16 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 1/880/000
17 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/160/000
18 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/9 mm 1/060/000
19 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm 1/240/000
20 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/416/000
21 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 1/768/000
22 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/123/000
23 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/446/000
24 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/095/000
25 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/253/000
26 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 750/000
27 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 872/000
28 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/142/000
29 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/420/000
30 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/704/000
31 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 1/737/000
32 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 754/400
33 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 876/300
34 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 100/000
35 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/247/000
36 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/512/000
37 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/218/200
38 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 604/900
39 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 706/100
40 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 808/450
41 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/013/000
42 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 1/956/000
43 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/5 mm 1/098/000
44 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 862/500
45 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/143/100
46 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/422/000
47 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/703/000
48 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 4 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 2/518/050
49 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 739/450
50 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 967/150
51 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/217/700
52 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/458/000
53 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 625/000
54 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 816/000
55 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/026/950
56 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/228/000
57 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 514/000
58 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 679/650
59 پایه پیچ و مهره ای  طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 844/100
60 پایه پیچ و مهره ای  طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 1/018/550
61 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/380/000
62 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/708/000
63 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/037/000
64 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/436/850
65 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/773/000
66 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/451/000
67 پایه پیچ و مهره ای طول 5/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/789/250
68 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/578/150
69 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/969/000
70 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/352/00
71 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/733/000
72 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/138/350
73 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/925/000
74 پایه پیچ و مهره ای طول 6 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 4/687/400
75 پیچ و مهره سایز 8 در 1/5 سانتی متر 2 mm 12/000

 

جهت آگاهی از قیمت روز قفسه بندی پیچ و مهره ای کافی است با کارشناسان بخش فروش تماس حاصل فرمایید .سفارش از طریق واتساپ