قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | قفسه بندی پیچ و مهره ای

قفسه بندی پیچ و مهره ای

 قفسه بندی پیچ و مهره ای که به قفسه بندی فلزی طوسی هم شناخته میشود یک سیستم قفسه بندی فلزی ساده و کاربردی است. این نوع قفسه بندی فلزی انباری به جهت سهولت برپایی و همچنین سهولت دسترسی به کالاها مدتهاست جهت تجهیز انبار های منازل و یا انبارهای کالاهای سبک مورد استفاده قرار میگیرد . البته نوع قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین هم وجود دارد که به قفسه بندی راک صنعتی و یا قفسه بندی فلزی پالت راک شبیه میباشد.قفسه بندی پیچ و مهره ای همینطور که از نام آن بر می آید به سادگی به وسیله پیچ کردن ستون ها و نبشی ها پیاده سازی میشود و بارگذاری کالاها داخل به شکل دستی انجام میشود . از این نوع قفسه بندی فلزی جهت قفسه بندی انبار منازل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

عنوان دسته بندی: قفسه بندی فلزی انباری

 از ویژگی های قفسه بندی پیچ و مهره ای میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  •  قابل استفاده در انبار ها ، مواد اولیه خام ، دفاتر بایگانی ، انبار منازل و لوازم یدکی ها 
  •  قابل سفارش در ارتفاعات 1 متری، 2 متری ، 2.5 متری و 3 متری
  •  قابل سفارش درعمق طبقات 20 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 ، 60 سانتی متری
  •  پوشش رنگ الکترو استاتیک 
  •  قابل سفارش در ضخامت های مختلف جهت تحمل بار بیشتر
  •  طبقات در ضخامت های 7% ، 8% ، 9% ، 1 میل ، 1.25 میل
  •  پایه ها در عمق های 4 در 4 ، 4 در 6 ، 4 در 8 
  •  ضخامت پایه ها 1.5 میل ، 1 میل 
  •  دارای قابلیت راهرو بندی
لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای بهمن ماه 1402 :
 
ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 25 سانتی متر 0/6 mm 999/350
2 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/148/000
3 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm 1/303/000
4 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 980/000
5 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/130/000
6 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/290/000
7 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm 1/446/800
8 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/608/000
9 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/999/000
10 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/200/000
11 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/8 mm 950/000
12 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm 1/106/000
13 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/262/000
14 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/8 mm 1/550/000
15 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 1/560/000
16 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 1/880/000
17 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/160/000
18 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/9 mm 1/060/000
19 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm 1/240/000
20 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/416/000
21 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 1/768/000
22 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/123/000
23 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/446/000
24 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/095/000
25 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/253/000
26 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 750/000
27 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 872/000
28 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/142/000
29 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/420/000
30 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/704/000
31 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 1/737/000
32 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 754/400
33 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 876/300
34 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 100/000
35 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/247/000
36 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/512/000
37 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/218/200
38 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 604/900
39 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 706/100
40 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 808/450
41 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/013/000
42 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 1/956/000
43 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/6 mm 1/268/000
44 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/6 mm 1/380/000
45 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm 1/535/250
46 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/789/400
47 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/050/000
48 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/7 mm 1/415/650
49 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/7 mm 1/545/000
50 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm 1/725/000
51 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/022/000
52 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/320/000
53 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/8 mm 1/555/000
54 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/8 mm 1/723/000
55 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/8 mm 1/928/000
56 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 1/268/950
57 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/608/000
58 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm 1/754/900
59 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/9 mm 1930/000
60 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/9 mm 2/160/000
61 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/540/350
62 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/925/000
63 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/6 mm 1/230/000
64 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/369/650
65 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/634/150
66 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/892/000
67 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/153/000
68 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/357/000
69 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/480/600
70 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/846/000
71 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/124/050
72 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/421/000
73 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm 1/496/150
74 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/644/000
75 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 2/030/000
76 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/638/100
77 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/708/000
78 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm 1/651/400
79 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/857/000
80 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/230/000
81 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/640/000
82 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 3/025/650
83 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 2/612/800
84 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/576/650
85 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/830/800
86 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/088/000
87 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/460/000
88 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/765/250
89 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/060/000
90 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/349/450
91 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/620/000
92 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 1/968/800
93 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/300/000
94 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/638/100
95 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/800/000
96 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/195/350
97 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/578/300
98 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/956/000
99 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/460/000
100 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/707/750
101 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/935/000
102 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/222/000
103 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/600/000
104 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/914/000
105 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/218/000
106 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/490/900
107 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/760/650
108 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 2/030/000
109 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/457/550
110 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/800/000
111 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/938/900
112 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/330/000
113 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/728/950
114 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 3/095/000
115 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/713/000
116 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/540/000
117 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/946/950
118 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/305/000
119 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/066/550
120 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/345/000
121 صفحه پیچ ومهره ای 7 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/110/000
122 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/367/850
123 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/200/000
124 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/480/000
125 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/273/550
126 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/566/300
127 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/731/000
128 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/804/350
129 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/5 mm 1/098/000
130 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 862/500
131 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/143/100
132 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/422/000
133 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/703/000
134 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 4 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 2/518/050
135 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 739/450
136 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 967/150
137 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/217/700
138 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/458/000
139 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 625/000
140 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 816/000
141 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/026/950
142 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/228/000
143 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 514/000
144 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 679/650
145 پایه پیچ و مهره ای  طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 844/100
146 پایه پیچ و مهره ای  طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 1/018/550
147 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/380/000
148 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/708/000
149 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/037/000
150 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/436/850
151 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/773/000
152 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/451/000
153 پایه پیچ و مهره ای طول 5/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/789/250
154 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/578/150
155 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/969/000
156 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/352/00
157 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/733/000
158 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/138/350
159 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/925/000
160 پایه پیچ و مهره ای طول 6 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 4/687/400
161 پیچ و مهره سایز 8 در 1/5 سانتی متر 2 mm 12/000
       
 
جهت خرید قفسه پیچ و مهره ای و آگاهی از قیمت روز قفسه بندی پیچ و مهره ای میتوانید ضمن تماس تلفنی با کارشناسان فروش صنایع قفسه بندی شلف سازان اطلاعات لازم را دریافت نمایید .
 
 نصب قفسه پیچ و مهره ای:
 
مشتریان گرامی که قصد ثبت سفارش نصب قفسه پیچ و مهره ای در انبار منزل یا کارگاه و سوله خود را دارند میتوانند ضمن تماس با کارشناسان فروش شلف سازان سفارش نصب قفسه را ثبت نمایند .تیم با تجربه نصب قفسه شلف سازان در اسرع وقت نسبت به نصب آن اقدام خواهند نمود.


سفارش از طریق واتساپ