قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین

قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین

  قفسه بندی فلزی پیچ و مهره ای سنگین نمونه ای دیگر از انواع قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد که جهت بارگزاری و چینش اقلام سنگین مورد استفاده قرار میگیرد.قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین از نبشی و صفحه قفسه، که به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌گردند تشکیل شده و به صورت تک ردیف یا دوبل در چندین طبقه قابل اجرا می‌باشد .نوع نبشی با توجه به ارتفاع کل سیستم و تعداد طبقات اصلی قفسه بندی فلزی تعیین می‌گردد. قفسه بندی پیچ و مهره ای سنگین دارای متعلقاتی همچون ورق پشت و بغل، لبه جلو، جاکارتی، مقسم، پلاک راهنما و... می‌باشد که با توجه به درخواست مشتریان گرامی قابل افزودن میباشد.

عنوان دسته بندی: قفسه بندی فلزی انباری
در قفسه بندی فلزی پیچ و مهره ای سنگین جهت دسترسی آسان به طبقات مختلف از پلکان پیچ و مهره ای و راهرو بندی میان قفسه‌ها استفاده شده که تماماً از اجزاء قفسه بندی مشبک تولید و برای پوشش کف راهرو‌ها و پلکان از پانل پله مخصوص استفاده خواهد شد. ضمنا محاسبات تیرریزی راهرو‌ها و تعیین نوع تیر‌ها بر اساس بارگذاری هر قفسه بعلاوه بار راهرو انجام می‌شود و بار راهروبندی نیز بر اساس بار وارده گسترده بر سطح KG/M۲ محاسبه و اصولاً وزن نفر با بار مبنای این محاسبه خواهد بود. این بارگذاری با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر می‌باشد. 
 
لیست قیمت قفسه راک نیمه سنگین بهمن ماه 1402:
 
ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 4/544/000
2 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 3/409/750
3 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 3/480/000
4 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 4/197/000
5 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 3/707/600
6 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 4/426/000
7 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 5/395/800
8 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 5/514/400
9 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 5/633/000
10 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 6/322/000
11 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 4/479/100
12 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 6/560/000
13 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 6/612/500
14 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 7/310/000
15 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 7/646/350
16 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 7/788/000
17 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 7/931/550
18 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 8/468/000
19 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 40 سانتی متر 1/25 mm 9/188/500
20 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 50 سانتی متر 1/25 mm 9/326/000
21 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 4 متر در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 11/613/000
22 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 9/473/700
23 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 10/010/000
24 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 4 متر در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 12/507/550
25 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2 متر 0/8 mm 2/226/400
26 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1/5 متر 0/8 mm 1/777/000
27 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1 متر 0/8 mm 1/315/600
28 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 1S سایز 50 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm 1/013/000
29 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 50 سانتی متر 0/7 mm 1/340/000
30 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 1/590/450
31 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 80 سانتی متر 0/7 mm 2/091/800
       
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت و  ثبت سفارش لطفا با کارکنان بخش فروش صنایع قفسه بندی فلزی شلف سازان تماس حاصل فرمایید .


سفارش از طریق واتساپ